ńĆesk√Ĺ svaz plaveck√Ĺch sportŇĮ Klubov√° z√≥na:   PrihlaŇ°te se
Oblastn√≠ soutńõŇĺn√≠ komise
Jan SRB
Bohemians Praha
mobil:
tel.byt:
tel.zam:
fax:
email:
777 852 196
272 733 326
jan.srb@czechswimming.cz
Slavomír CIRNFUS
Klub sportovního plavání Kladno
mobil:
tel.byt:
tel.zam:
fax:
email:
737 884 985
cirnfusss@seznam.cz
JiŇĺn√≠ ńĆechy
mobil:
tel.byt:
tel.zam:
fax:
email:
Jan BAŇĹIL
PK Sl√°via V҆ PlzeŇą z.s.
mobil:
tel.byt:
tel.zam:
fax:
email:
737 751 551
bazil@sport-service.cz
BedŇôich FR√ĚZA
Plaveck√Ĺ klub Svitavy
mobil:
tel.byt:
tel.zam:
fax:
email:
606 650 724
461579169
Bedrich.Fryza@czechswimming.cz
Petr THIEL
TJ Chemińćka √öst√≠ nad Labem
mobil:
tel.byt:
tel.zam:
fax:
email:
606 493 083
chuplavani@seznam.cz
Zdenńõk KRńĆ√ĀL
Jihlavsk√Ĺ pl.klub AXIS
mobil:
tel.byt:
tel.zam:
fax:
email:
721719353
krtek1a@seznam.cz
Petr VOD√ĀK
KPSP Kometa Brno z.s.
mobil:
tel.byt:
tel.zam:
fax:
email:
604 344 131
plavacek@centrum.cz
Petr ADAMEC
TJ Prostńõjov z.s.
mobil:
tel.byt:
tel.zam:
fax:
email:
606 752 438
petr.adamec@czechswimming.cz
Mojmír AXMAN
Sportovn√≠ klub KopŇôivnice, z.s.
mobil:
tel.byt:
tel.zam:
fax:
email:
777 697 361
556 810 696
mojmir.axman@czechswimming.cz