ČeskĂœ svaz plaveckĂœch sportĆŻ KlubovĂĄ zĂłna:   PrihlaĆĄte se
Trenéƙi synchronizované plavåní
Kateƙina VÍTEČKOVÁ
BCDOs
316
Zdenka KRČÁLOVÁ
Boh
302
Věra CHLUPOVÁ
KomBr
296
Lenka DƘÍNOVSKÁ
KomBr
301
Marta DROCHYTKOVÁ
KomBr
296
Eliƥka FLEKOVÁ
KomBr
390
Pavla HENZLOVÁ
KomBr
392
Marcela HORÁKOVÁ
KomBr
206
Jakub JIRKĆź
KomBr
316
Klåra ƠUSTROVÁ
KomBr
316
Eliƥka CUHROVÁ
MedKl
314
Anna DEÁKOVÁ
MedKl
316
Markéta KATONOVÁ
MedKl
314
Svatava KRÁLOVÁ
MedKl
394
Eva PESLOVÁ
MedKl
192
Daniela PƠENIČKOVÁ
MedKl
314
Barbora RÁZGOVÁ
MedKl
316
Monika VÁƇOVÁ
MedKl
316
Kateƙina VEVERKOVÁ
MedKl
200
Iva ZDERADIČKOVÁ
MedKl
314
Kateƙina BÁRTOVÁ
NepP
316
Marcela BERKOVÁ
NepP
310
Ondƙej CIBULKA
NepP
206
Lucie CÍZLEROVÁ
NepP
310
KristĂœna DRHOVSKÁ
NepP
206
Lucie FAFEJTOVÁ
NepP
310
KristĂœna HAJSKÁ
NepP
316
Jitka KOCÁBKOVÁ
NepP
308
Helena KOCÁBKOVÁ
NepP
296
Natålie KOUBKOVÁ
NepP
314
Aneta KOUBKOVÁ
NepP
314
Daniela MAREƠOVÁ
NepP
310
Lenka NYKODÝMOVÁ
NepP
306
Lenka PTÁKOVÁ
NepP
310
Květa PTÁKOVÁ
NepP
377
Anna RINGLEROVÁ
NepP
306
Jana VIDLAƘOVÁ
NepP
300
Veronika VIDLAƘOVÁ
NepP
301
Kateƙina VOSTÁRKOVÁ
NepP
190
Klåra VOSTÁRKOVÁ
NepP
394
Anna ZÁVORKOVÁ
NepP
316
Anna CHRAPKOVÁ
POFM
310
TomĂĄĆĄ KISZA
POFM
316
Iveta LIČMANOVÁ
POFM
310
AlĆŸběta PAVELKOVÁ
POFM
316
Båra PEƠOVÁ
POFM
316
Martina POLACHOVÁ
POFM
310
Dagmar HÁJKOVÁ
PosPĂ­
394
Tereza PÁLKOVÁ
SABƙe
316
Ladislava PÁLKOVÁ
SABƙe
310
AdĂ©la HAMARIČOVÁ
SCPAP
314
Kateƙina HOLUBOVÁ
SCPAP
301
Iva KÁBRTOVÁ
SCPAP
306
Aneta ROHLÍKOVÁ
SCPAP
314
Iva TUƠLOVÁ
SCPAP
306
Anna PAVLÍČKOVÁ
SFP
314
Gabriela BACHOVÁ
SlPl
314
Martina ELLEDEROVÁ
SlPl
310
Martina MAJEROVÁ
SlPl
310
Eva NOVÁKOVÁ
SlPl
310
Jitka ƠIMSOVÁ
SlPl
100
Hana VLADYKOVÁ
SlPl
314
Iveta ERETOVÁ
SnK
399
Dana HYKƠOVÁ
SnK
306
Richard MAVR
SnK
300
Romana MOHLOVÁ
SnK
306
Veronika MOHLOVÁ
SnK
314
Irena PELÍƠKOVÁ
SnK
200
Eliƥka PETRÁƠOVÁ
SnK
314
Eva POVINSKÁ
SnK
314
Markéta URBANOVÁ
SnK
316
Eva VOLOPICHOVÁ
SnK
200
Světlana ZDEƇKOVÁ
SnK
288
Anna ZEMANOVÁ
SnK
316
Jitka ČERNÁ
ƠikČB
316
Milada LUTOVSKÁ
ƠikČB
316
Ilja BERNARDOVÁ
TeBr
306
Eva BURDOVÁ
TeBr
314
Iveta DRÁPALOVÁ
TeBr
398
Hana DUCHOƇOVÁ
TeBr
314
AlĆŸběta DUFKOVÁ
TeBr
316
Petra DVOƘÁKOVÁ
TeBr
314
Adriana GREGR
TeBr
310
Vanda GRENAROVÁ
TeBr
316
Lenka HALOUSKOVÁ
TeBr
314
Simona HUSÁKOVÁ
TeBr
302
Miroslava LUNGOVÁ
TeBr
301
Ơárka MINAƘÍKOVÁ
TeBr
314
Martina MÜLLEROVÁ
TeBr
300
Petra SATURKOVÁ
TeBr
310
Alice SENDLEROVÁ
TeBr
314
Eva SLÁDKOVÁ
TeBr
200
Kateƙina STRAƠILOVÁ
TeBr
310
Michaela SUKOVÁ
TeBr
316
Lenka ƠAMÁNKOVÁ
TeBr
394
Martina TOBIÁƠOVÁ
TeBr
310
Lenka TOMEČKOVÁ
TeBr
200
Veronika VIKTOƘÍKOVÁ
TeBr
206
Jana VÍTKOVÁ
TeBr
206
Libuơe ZÍDKOVÁ
TeBr
200
Jiƙina CHMELOVÁ
TJTĂĄ
288
Jiƙina CHMELOVÁ
TJTĂĄ
309
Iva KAČEROVÁ
TJTĂĄ
306
Edita KADLECOVÁ
TJTĂĄ
302
AdĂ©la LUDVÍKOVÁ
TJTĂĄ
314
Monika MICHÁLKOVÁ
TJTĂĄ
206
Simona ƠEBESTOVÁ
TJTĂĄ
206
Sylva ƠKODOVÁ
TJTĂĄ
316
Simona VODRĂĆœKOVÁ
TJTĂĄ
314
Veronika BENEƠOVSKÁ
UnBr
314
Barbora ČEKALOVÁ
UnBr
314
Lenka HAƠKOVÁ
UnBr
314
Martina STAROBOVÁ
UnBr
301
Dana ƠINDELÁƘOVÁ
UnBr
291
Tereza ULLMANNOVÁ
UnBr
310
Ivana BALĂĆœOVÁ
UnOl
206
Dana CHLUPOVÁ
UnOl
316
Linda FLEƠKOVÁ
UnOl
206
KristĂœna JEMELKOVÁ
UnOl
310
KristĂœna JUDASOVÁ
UnOl
310
Dominika KLAPILOVÁ
UnOl
316
Michaela KONEČNÁ
UnOl
310
Pavla KOSÍKOVÁ
UnOl
206
MagdalĂ©na KOVAƘÍKOVÁ
UnOl
316
Pavla KREJČÍƘOVÁ
UnOl
300
Blanka LÁTALOVÁ
UnOl
310
Veronika LUKÁČOVÁ
UnOl
316
Heda MASTERS
UnOl
301
Veronika MIKULCOVÁ
UnOl
310
Alena SCHINEROVÁ
UnOl
118
Veronika SUBOTOVÁ
UnOl
316
Michaela ƠMOLDASOVÁ
UnOl
310
Lucie TRHLÍKOVÁ
UnOl
310